serveis

A arquetipus hem fet molts projectes al Baix Penedès i a tot el territori des de que vam començar l’any 2000. Tenim un gran coneixement del nostre ecosistema i a més hem heredat una experiència de més de 40 anys de professió. Us podem oferir:

Serveis arquetipus

• Assessorament tècnic en general.

• Tràmits relacionats amb l’administració i entitats públiques i privades.

• Assessorament sobre les normatives i lleis vigents en urbanització i edificació.

• Projectes d’obra pública i privada.

• Projectes d’Urbanització.

• Planejament.

• Projectes d’ampliació.

• Projectes de reforma i rehabilitació.

• Catàlegs.

• Redacció d’Estudis i plans de Seguretat i Salut a les obres.

• Coordinació de Seguretat a les obres.

• Controls de qualitat.

• Legalitzacions.

• Taxacions.

• Valoracions.

• Disseny d’interiors i de mobiliari.

• Tràmits immobiliaris.