Rehabilitació d’edifici entre mitgeres

Rehabilitació d’edifici entre mitgeres

Dades tècniques

Data construcció : 2014
Ubicació : Pacs del Penedès
Superfície: 768 m2
Detall constructiu : Façana ventilada