Projecte d'allotjament rural

Projecte d'allotjament rural

Dades tècniques

Data construcció : 2014
Ubicació : Pacs del Penedès
Superfície: 768 m2
Detall constructiu : Façana ventilada