Habitatge de formes pures

funcionalitat vital

 

L’habitatge es situa en la finca que limita el sòl urbà del no urbanitzable en una urbanització del Baix Penedès.

 

L’objectiu principal fou buscar l’assolellament de les estances les quals queden totes orientades a la banda del sòl, i es tanca amb zones de pas a la seva banda nord que és la que limita amb el sòl rústic.

 

Amb geometria senzilla , es va aconseguir un edifici molt funcional que converteix la zona de dia de la planta baixa en un espai interior-exterior, del que es gaudeix durant la major part de l’any, aprofitant l’excel·lent climatologia del lloc.

Dades tècniques

Data construcció : 2006
Ubicació : Priorat de Banyeres
Superfície: 206 m2
Detall constructiu : Funcionalitat