Escola Bressol “Els Terrossets”

Escola Bressol “Els Terrossets”

Dades tècniques

Data construcció : 2014
Ubicació : Pacs del Penedès
Superfície: 768 m2
Detall constructiu : Façana ventilada