Planejament

Voluntat de servei a la comunitat

A arquetipus som coneixedors de les administracions i tenim una considerable experiència de col·laboració amb ajuntaments i institucions públiques.

Serveis que oferim als ajuntaments i
organismes públics.

Urbanització i paisatge Assessorament tècnic

La nostra experiència en l’àmbit públic i privat, ens permet oferir tots els serveis relacionats amb el procés de desenvolupament de qualsevol projecte que promoguin administracions o particulars.

A nivell tècnic oferim serveis de disseny d’àmbits urbanitzables i solucions d’integració paisatgística d’urbanitzacions i implantacions diverses en el territori.

Assessorament administratiu

Tenim un gran coneixement de normatives, ordenances i bases legals que ens permeten desenvolupar tasques d’assessorament i tramitacions relacionades amb l’administració.

Documents normatius

Hem portat a terme l’elaboració de diferents documents normatius que ens ha permès establir un vincle important amb els entorns treballats, així com el coneixement total per l’aplicació d’aquests.

Arquetipus

Principals serveis que oferim:

Plans Parcials Urbanístics

Projectes de Reparcel·lació i Compensació

Projectes d’Urbanització i Serveis

Catàlegs

Normatives

Servei d’assessorament a l’administració pública.