Rehabilitació d’edifici del S.XVII

Viure al S.XXI com al S.XVII

Els objectius del projecte eren per una banda reparar els danys produïts pel pas del temps en l’edifici, i per l’altra donar un nou ús a aquesta estructura iniciada a meitat del s.XIII sobre un camp de sitges medievals.

L’emplaçament de la construcció, en una de les vores del turó sobre el que s’alça el Castell de Calafell, feia que aquesta estés regida per estrictes normatives municipals que afectaven majoritàriament l’exterior, però que a la vegada influïen en el funcionament i l’adaptació de l’interior a la formes de vida en un habitatge actual.

La cerca de la llum natural en un espai inicialment molt fosc va ser des de l’inici una de les bases del projecte, però també el punt d’enfrontament més important amb les ordenances.

Per altra banda, la tipologia estructural i espaial d’aquesta construcció típica de finals de l’edat mitjana, que es volien mantenir invariables, juntament amb el programa del nou habitatge, que buscava l’espai el més lliure possible, donaren lloc a la solució del projecte.

El projecte i els treballs s’inicien amb l’estudi dels danys i en la reparació d’aquests (tractaments de fusta, substitució de bigues, sanejament i reparació de parets de pedra, reposició i aïllament de coberta,…) i continuen amb la restauració de les antigues sitges ceràmiques ancorades a la pedra per a integrar-les a l’espai interior. A partir d’aquí el criteri adoptat per a tots els elements va ser el de diferenciar clarament l’existent del que es feia de nou, fent conviure en un mateix espai

Dades tècniques

Data construcció : 2003
Ubicació : Calafell
Superfície: 218 m2
Detall constructiu :

Tancaments metàl·lics