Habitatge en parcel·la estreta

Espais amplis en parcel·la estreta

El projecte s’enfronta a la dificutat de resoldre l’habitabilitat d’una parcel·la de 5m d’ample, entre mitjeres, preservantant la sensació d’espai obert i l’entrada de llum.

L’escala metàl·lica i l’utilització de vidre per a l tancament del muntacàrregues, afavoreixen la sensació de continuitat visual i l’entrada de llum del pati posterior.

Els tancaments d’alumini ténen l’alçada de tota la planta, des del terra fins al sostre. D’aquesta manera permeten la màxima entrada de llum.

El forat de l’ascensor, tancat amb vidre serveix d’entrada vertical de llum per tota la casa fent la funció de celobert.

Dades tècniques

Data construcció : 2007
Ubicació : El Vendrell
Superfície: 312 m2
Detall constructiu : Porticons orientables d'alumini