Espai Cel

Experiència sensorial

www.espaicel.cat

Amb l’afany de la propietat de crear un nou espai d’aigua termal en l’edifici preexistent de l’Hotel Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, ens vam proposar endinsar-nos en els recintes creats fa uns 250 anys i utilitzats històricament pels dipòsits de reserva de l’aigua termal original i de l’aigua termal refredada per a l’ús sobretot curatiu i de benestar de les persones.   

With the aim to create a new thermal water space in the pre-existing building of the Termes Victòria Spa Hotel in Caldes de Montb

La seva funció de dipòsits els havia deixat sempre ocults al visitant i la seva descoberta va ser clau per decidir que era un lloc captivador per mostrar i per fer-ne un espai únic per al gaudi dels sentits.

Its function of deposits had always left them hidden to the visitor and their discovery was key to deciding that it was a captivating place to show and to convert it a unique space for the enjoyment of the senses.

 

En els espais dels antics dipòsits i també en part de la galeria de banys tradicional s’han situat les diferents piscines, cadascuna amb alguna característica diferent de l’altra però totes elles creades amb el propòsit de relaxar-se i gaudir de les propietats mineromedicinals de l’aigua termal mil·lenària.

In the spaces of the old reservoirs and also partly in the traditional bathroom gallery, the different swimming pools have been located, each with some characteristic different from the other but all of them created for the purpose of relaxing and enjoying the mineral-medicin

Amb la voluntat de ser el màxim neutres possible s’opta per conser- var la petja de les diferents etapes de l’espai.

With the will of the intervention being very careful and as neutral as possible, we chose to preserve the footprint of the different historical periods that the space has experienced.

 

L’original construcció de pedra , la fase dels murs revestits amb la conservació de la marca de l’aigua i l’època actual en la que s’apliquen i es poden llegir amb claredat elements i materials moderns.

The original stone, the phase of the walls covered with the conservation of the water mark and the current period in which more modern elements and materials can perfectly be read.

 

La pedra blanca que cobreix la major part de les superfícies ens porta el record de les banyeres encara avui en ús del balneari tradicional.

The white stone that covers most of the surfaces brings us the memory of the bathtubs still today in use in the traditional thermal spa.

Dades tècniques

Data construcció : 2018-2019
Ubicació : Espai CEL - Balneari Termes Victòria - C/ Barcelona 12 - 08041 Caldes de Montbui